Winogrona-i-wino.jpg

Oferta

"Wino ułatwia relacje"

Istnieje wiele kryteriów, według których dokonuje się podziału win. Głównie dzieli się je ze względu na barwę, zawartość dwutlenku węgla czy alkoholu. Należy pamiętać, że pod pojęciem „wino” powinno się rozumieć – napój alkoholowy otrzymany poprzez fermentację winogron lub moszczu gronowego. Obecnie często myli się to pojęcie, określając nim również napoje alkoholowe otrzymane z innego rodzaju owoców niż winogrona.

 

Podział ze względu na barwę:

biała – od jasnożółtej lub zielonkawej do brązowej,

różowa – od różowej do jasnoczerwonej,

czerwona – od jasnoczerwonej do ciemnowiśniowej.

 

Podział ze względu na zawartość etanolu (alkoholu):

wina słabe – do 10% obj.,

wina średnio mocne – od 10 do14% obj.,

wina mocne – od 14 do 18% obj.,

wina wzmocnione (alkoholizowane) – zawierają powyżej 18% obj. etanolu.

 

Podział ze względu na zawartość cukru:

• wytrawne

• półwytrawne

• półsłodkie

• słodkie

• bardzo słodkie

Podział ze względu na zawartość i pochodzenie dwutlenku węgla: 

wina spokojne,

wina półmusujące,

wina półmusujące gazowane,

wina musujące gazowane.

Podział ze względu na sposób konsumpcji: 

wina stołowe – spożywane podczas posiłków (wytrawne i półsłodkie),

wina deserowe – podawane po posiłku (mocne i

słodkie),

wina likierowe – spożywane jak deserowe;

wina mocne i bardzo słodkie o dużej zawartości ekstraktu, czyli tzw. ciężkie.